Vyberte stránku

Na Konferenci odvahy a dobrodružství, KOD24 proběhlo slavnostní předání historicky prvních výročních cen za dobrodružnou výchovu. Porota složená z matadorů oboru vybrala osobnosti  které využívají dobrodružné prvky ve vzdělávání a ve výchově. Které se nebojí přijímat přiměřené riziko a umí se pohybovat i na hraně nejistoty a experimentu, a tím pomáhají v mladých lidech budovat odolnost a odvahu. Připomeňme si tedy laureáty výroční ceny nadačního fondu v roce 2024:

Jan Neuman obdržel cenu in memoriam za jeho celoživotní dílo, propagaci a realizaci dobrodružné výchovy v Československu a České republice. Jako autor 17 knižních titulů věnovaných hrám a cvičením v přírodě i jako učitel FTVS UK inspiroval stovky studentů, kteří dále rozvíjejí dobrodružnou výchovu.

Miloš Zapletal byl oceněn za jeho celoživotní dílo, propagaci a realizaci dobrodružné výchovy v Československu a České republice. Dlouholetý vedoucí skautského oddílu, autor 33 publikací, včetně ikonického pětidílného svazku Velká encyklopedie her. Právem je považován za pokračovatele Jaroslava Foglara. V roce 2020 mu byla udělena Stříbrná medaile předsedy Senátu ČR. Svojí nebývale bohatou celoživotní literární činností i osobním příkladem ovlivnil a inspiroval několik generací mladých lidí.

Petr Diamant získal cenu za originální koncept Školy kojota jako cesty za poznáním světa i sebe sama. Škola kojota provází děti na cestě hledání vnitřního zdroje energie, vede je k vytrvalosti, odolnosti a odvaze, sebedůvěře i důvěře v přátelství. 

Milan Šmíd byl oceněn za dlouholeté výsledky v oblasti outdoorové výchovy žáků 6. – 9. tříd základní školy a za originalitu jeho celoroční celostní výuky napříč několika předměty. Porota  oceňuje i jeho podíl na organizaci a vedení Bohatýrských trilogií na vysokých školách v 80.letech.

Jan Smrčka a Kryštof Veřtát za vedení skautského horského oddílu Devítka v Kamenici nad Lipou a metodiku s tím spojenou. Cílem je zlepšovat fyzickou zdatnost, odvahu, vzájemnou důvěru i připravenost na nečekané situace.

Výroční ceny předávali senátor Jiří Růžička a ministryně obrany Jana Černochová. Naším cílem bylo zviditelnit úspěšné příběhy, projekty nebo osobnosti, které tvoří a rozvíjejí dobrodružnou výchovu, boří mýty a předsudky a odvážně vzdorují trendům dnešní doby. Laureátům ještě jednou gratulujeme a těšíme se na kandidáty v příštím roce!