Vyberte stránku

Vyhodnotili jsme uplynulý rok. V roce 2021 byla veškerá finanční podpora Fondu ve výši 446.476,-Kč směřována ve prospěch projektu OBCZ Prázdninové školy Lipnice.

Díky této podpoře mohl proběhnout proces strategického plánování, transferu know-how ze zahraničí, mohl čerpat inspiraci v zahraničí, mohly být realizovány kurzy s menším počtem účastníků zapříčiněným C+.

Podrobnosti naleznete ve výroční zprávě (červen 2022).