Poslání nadačního fondu

Ze zakládací listiny

NADAČNÍHO FONDU DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

“Motto: „Je ve vás víc, než si myslíte.“

Preambule
Níže uvedení zakladatelé se dnešního dne rozhodli v souladu s § 395 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů touto zakládací listinou založit ke společensky užitečnému účelu tento nadační fond.
Nadační fond se hlásí k idejím všestranného rozvoje člověka. Člověka odvážného, odolného a odpovědného, člověka aktivního, tvořivého, podnikavého a samostatného,
schopného důvěry, empatie a spolupráce.
Fond bude hledat a podporovat takové cesty a programy, které povedou k naplňování tohoto ideálu a budou využívat prožitků a
dobrodružství, jež nabízí přírodní prostředí – a budou tak pomáhat jejich účastníkům odkrývat jim dosud skryté síly a schopnosti.

Fond se zakládá za tímto účelem:
a) podpora projektu Outward Bound Czech Republic,
b) podpora projektů vycházejících z pedagogických idejí Kurta Hahna,
c) podpora projektů dobrodružné, zážitkové a zkušenostní výchovy

Jak jsme vznikli
& vize

Fond byl založen dlouholetými členy Prázdninové školy Lipnice. V této respektované neziskové organizaci, která je Alma Mater zážitkové pedagogiky v českých zemích, nás roky prováděné experimenty a zkoušení nových forem pobytu v přírodě přivedlo mimo jiné i k Dobrodružné výchově v přírodě.

Výchova přírodou je výchovou, ve které všestranně harmonicky rozvíjíme a podněcujeme růst vědomostní, dovednostní, zkušenostní, intelektový, psychický i fyzický. Posilujeme odolnost a získáváme skutečný obraz sebe sama a svých možností. Rozvojové činnosti a situace se odehrávají v neustálém vztahu přírodního prostředí a člověka. Takto jsme si mnohokrát sami, osobně, někdy i velmi bolestně odzkoušeli, jak silný zážitek v krásné a drsné přírodě umocňuje výchovnou zkušenost pro účastníky.

Před více jak třiceti lety jsme se potkali s celosvětovým hnutím Outward Bound a jeho zásadami a pedagogickými postupy. Prázdninová škola se stala jeho členem a je již třicet roků držitelem značky OB pro Českou republiku.

V loňském roce nás oslovila vize skupiny současných instruktorů PŠL vybudovat profesionální strukturu také kolem českých kurzů OB. Nadchla nás představa, že by i mladí lidé v České republice mohli procházet obdobným formativním zážitkem jako ve střediscích Outward Bound v 38 dalších zemích na všech kontinentech. Realizaci této vize chceme
pomáhat zejména finančně. Zároveň jsme si ve formulaci účelu fondu ponechali prostor pro to, abychom v budoucnosti mohli podpořit i další inovativní projekty z oblasti neformálního vzdělávání.

Výroční zpráva
Za rok ji s radostí uveřejníme.

PODPOŘTE nADAČNÍ FOND

JAK MŮŽETE PODPOŘIT NADAČNÍ FOND DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ?

Peněžním darem

  • jednorázově nebo i trvalým příkazem na transparentní účet nadačního fondu č. 6004937359/0800
  • v hotovosti

Ozvěte se prosím do kanceláře fondu a domluvíme se na podrobnostech.
Vystavíme vám potvrzení o daru, které můžete uplatnit jako odpočet v daňovém přiznání.
Nastavením trvalého příkazu můžete libovolně zvolenou částkou pravidelně podporovat aktivity nadačního fondu.

Nadační FOND DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY v přírodě

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

Světlana Vaštová
kancelář nadačního fondu

IČO: 10696806

Č. účtu: 6004937359/0800

Kontaktujte nás

2 + 12 =