Vyberte stránku

Rok 2023 byl rokem pilotního ročníku grantového programu Dobrodružné granty, na podporu rozvojových projektů pro mladé lidi využívajících prvky dobrodružství v přírodě, výstup z komfortní zóny a sdílení know-how. Měl dvě fáze – letní a zimní:

Rozjezd letních grantů probíhal v krátkém časovém období před letní sezonou, přesto se podařilo získat zajímavý vzorek žadatelů. Finální výběr jsme provedli tak, aby vybrané projekty odpovídaly našemu pojetí dobrodružství, výchovy a role přírody (viz ZDE). Zároveň jsme se snažili ukázat pestrost projektů i žadatelů, projekty velké i malé, jak od nejrůznějších oddílů, spolků tak i ze státního sektoru. Výsledky letní sezony nás potěšily a rádi je dáváme k dispozici veřejnosti. Výstupy představíme i na konferenci KOD 24.

V zimní sezoně nebyl vybrán žádný projekt – sešly se dvě žádosti, které však neodpovídaly námi vypsaným kritériím.

Podpořené projekty:

STARt up
Sarkander, pobočný spolek Archa | Novohradské hory
Putování s prvky rozvoje tábornických dovedností a seznámení
Expedice Hron 2023
Junák – český skaut, přístav RETRA Brandýs nad Labem | Slovenskoy
Expedice na vodě s rozvojem osobnosti i vodáckých dovedností, tmelení kolektivu
S batohem na zádech
Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice | Nízký Jeseník
Putování přírodou s rozvojem tábornických i individuálních dovedností
Time to Lead
Prázdninová škola Lipnice – Outward Bound Czech Republic |Orlické Hory
Expediční kurz v přírodě s tématem leadershipu a principy zážitkového vzdělávání
Přechod Velké a Malé Fatry: Rozvoj odpovědnosti a samostatnosti skautů
Junák – český skaut, středisko Čelákovice | Velká a Malá Fatra
Putovní expedice se zaměřením na rozvoj odpovědnosti, samostatnosti a spolupráce, řešení dobrodružných přírodních výzev a ochranu přírody
LEAD Camp 2023: Me, Myself & I
ADD lead, z.s. |Orlické Hory
Pobytový kurz pro rozvoj sportovních dovedností, budování podporující komunity a vlastní identity v přírodním prostředí
Celkový počet žadatelů: 29
Počet podpořených projektů: 6
Celková částka přidělená vybraným projektům: 81 000 Kč

Přehled žadatelů

  • Volnočasové organizace – sportovní, komunitní a mládežnická centra (9)
  • Skautské organizace (6)
  • Turistické oddíly (4)
  • Vzdělávací organizace (3)
  • Ostatní (2)

Přehled projektů

  • Zážitkové pobyty (10)
  • Outdoorové expedice v české přírodě (8)
  • Zahraniční dobrodružné expedice (4)
  • Turistické/skautské/woodcraft tábory, tématické hry (4)
  • Kurzy přežití v přírodě (3)
Celou Závěrečnou zprávu si můžete stáhnout ZDE.

Podpořte s námi program Dobrodružné granty

Pokud se i Vám líbí naše podpora dobrodružných expedic, můžete se k nám připojit svým darem. Načtení QR kódu do Vašeho iBankovnictví nabízí jednoduchou možnost: do předvyplněného zadání platby uveďte částku, do zprávy pro příjemce Vaše jméno a emailovou adresu a odešlete. Pro platbu můžete použít i jakýkoli jiný způsob platby na číslo účtu – 6004937359/0800, s variabilním symbolem 133.

Ozveme se Vám s poděkováním a na začátku příštího roku Vám zašleme potvrzení o daru pro daňové účely.