Novinky

Dobrodružné granty – zima 2023-24

Dobrodružné granty – zima 2023-24

Náš Nadační fond je ve svém prvním, pilotním ročníku připraven finančně podpořit projekty dobrodružné výchovy v přírodě – zejména potom ty nejzajímavější a inovativní. Umožní také sdílení zkušeností z těchto projektů a poskytne tak inspiraci odborné komunitě a veřejnosti. Po prvních...

číst více
Projekty oceněné v programu DOBRODRUŽNÉ GRANTY 2023

Projekty oceněné v programu DOBRODRUŽNÉ GRANTY 2023

S potěšením představujeme oceněné projekty a jejich organizátory. Bylo přihlášeno 29 žádostí od 23 subjektů. Z nich jsme vybrali 6 projektů a podpořili jsme je souhrnnou částkou 81 000 Kč. Naší snahou bylo finální výběr vybalancovat tak, aby vzniklo pestré portfolio různorodých...

číst více
DOBRODRUŽNÉ GRANTY Nadačního fondu – výzva pro odvážné!

DOBRODRUŽNÉ GRANTY Nadačního fondu – výzva pro odvážné!

Vizí a posláním našeho fondu je – jak uvádí jeho Memorandum – podporovat odvahu, odpovědnost a odolnost. Chceme podporovat dobrodružné výpravy, malé i velké expedice do přírody. Za dobrodružstvím nemusíme cestovat do světa – dobrodružství najdeme i za humny. Vyrazíte za ním také?...

číst více
Ohlédnutí za uplynulým rokem

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Vyhodnotili jsme uplynulý rok. V roce 2021 byla veškerá finanční podpora Fondu ve výši 446.476,-Kč směřována ve prospěch projektu OBCZ Prázdninové školy Lipnice. Díky této podpoře mohl proběhnout proces strategického plánování, transferu know-how ze zahraničí, mohl...

číst více
Ocenění činnosti Fondu

Ocenění činnosti Fondu

Valná hromada Prázdninové školy Lipnice, z.s. (Soustředění instruktorského sboru) udělila zakladatelům Fondu prestižní výroční cenu Bernard za ekonomický počin roku.

číst více
Transfer zkušeností ze zahraničí (Outward Bound UK)

Transfer zkušeností ze zahraničí (Outward Bound UK)

Správní rada a Patroni fondu byli seznámeni se zkušenostmi, které si přivezli zástupci projektu OB CZ (Charlie Štefl a Andrea Kucejová) z listopadové 14-denní stáže v partnerské Outward Bound CZ (stáž se mohla uskutečnit díky finanční podpoře...

číst více
Formulace Memoranda Dobrodružství spojuje

Formulace Memoranda Dobrodružství spojuje

Diskuse širšího okruhu Patronů Fondu, oslovených pedagogů, filosofů a novinářů vyústila ve formulaci první verze memoranda „Dobrodružství spojuje“, čímž Fond poprvé vykročil za hranice PŠL. Diskuse se zúčastnili za NFDVvP Jiří Gregor, Aleš Pokorný, Miroslav Hanuš, Otakar Holec a...

číst více
Fundraisingová kampaň

Fundraisingová kampaň

Správní rada a Patroni Fondu se seznámili se schválenou strategií projektu OB CZ, vyjádřili k ní podporu a přislíbili zajistit další zdroje nezbytné pro zdárný rozjezd projektu. Za tím účelem již nastartovali fundraisingovou kampaň, v niž plánují v první řadě osobně...

číst více
Schválena finanční podpora ve výši 380.000 Kč

Schválena finanční podpora ve výši 380.000 Kč

Správní rada a Patroni fondu schválili na společném on-line zasedání následující finanční příspěvky projektu OBCZ PŠL.230.000 Kč na pokrytí startovacích nákladů projektu, zpracování business plánu a odměnu leadera projektu v roce 2021,Příslib až 70.000 Kč na kompenzaci...

číst více
Zápis fondu do Obchodního rejstříku

Zápis fondu do Obchodního rejstříku

Od první myšlenky o založení fondu do jeho vzniku (=zápisu do Obchodního rejstříku) uplynuly 4 měsíce a nyní můžeme hrdě oznámit, že fond splnil veškeré formální náležitosti a od 24.3.2021 existuje i na www.justice.cz !

číst více
Příslib podpory projektu OBCZ

Příslib podpory projektu OBCZ

Správní rada a Patroni fondu schválili na společném on-line zasedání následující finanční podpory projektu OBCZ PŠL. Příslib finančního daru ve výši 80.000 Kč na financování tvorby Strategie a business plánu projektu. Příslib podmíněného daru ve výši až 70.000 Kč k...

číst více

Nadační FOND DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY v přírodě

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

Světlana Vaštová
kancelář nadačního fondu

IČO: 10696806

Č. účtu: 6004937359/0800

Kontaktujte nás

15 + 15 =