Vyberte stránku

Konference odvahy a dobrodružství, KOD24 proběhla 18. dubna 2024 v prostoru divadla Jatka78 v Praze. Zcela jsme zaplnili kapacitu, přivítali jsme 250 účastníků! 

Na scéně uvyklé odvážným cirkusovým kouskům jsme dopoledne přivítali inspirativní přednášející. Martin Buchtík nám odhalil podstatu strachu, který dokáže smýkat společností. Psychiatr Vladimír Kmoch ukázal přínosy pobytu a pohybu v přírodě především s ohledem na současnou epidemii duševních poruch u mladých lidí. Hana Součková, ředitelka společnosti SAP přinesla nesmlouvavé svědectví, že svět práce potřebuje lidi odvážné, kteří se nebojí riskovat chybu, nebojí se experimentovat. Přednáškovou část završil Ivan Růžička, ředitel školy Arkadie z Teplic. Jeho láskyplná hrubost z rukou pedagoga či rodiče ještě dlouho rezonovala celým publikem. Vrcholem dopoledne se stala premiéra udílení výroční ceny za dobrodružnou výchovu. Ve slavnostní atmosféře jsme udělili 5 cen, o kterých rozhodla porota. 

Bylo nám velkou ctí, že Výroční ceny za dobrodružnou výchovu předávali senátor Jiří Růžička a ministryně obrany Jana Černochová

Odpolední workshopy jsme naplnili sdílením zkušeností, jak dobrodružství ve výchově udržet a ještě více posilovat. Závěrečná část, KODex, přinesl přehlídku inspirativních projektů, které posouvají laťku dobrodružné výchovy o kus dále. Pronikli jsme do 5 silných příběhů, které stojí na odvaze a chuti experimentovat, riskovat, hledat nové cesty. 

Moc nás potěšila velmi pozitivní zpětná vazba. Ať už jde o neformální a spontánní ohlasy nebo poctivě vyplněný dotazník, jehož vysoká míra návratnosti nás mile překvapila. Máme pocit, že se nám podařilo naplnit hlavní cíl: nastartovat společenství lidí, kteří budou společně s námi usilovat o to, aby dobrodružství z výchovy nezmizelo. Úspěch akce je pro Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě  současně závazkem hledání dalších cesty podpory. Na www.kod24.cz najdete všechny materiály, záznamy prezentací i workshopů a fotografie z průběhu celé konference.