Vyberte stránku

Lidé fondu

Zakladatelé

Ing. Jiří Gregor, CSc
MUDr. Aleš Pokorný
Ing. Petr Kříž,
Ing. Otakar Holec
Ing. Světlana Vaštová
Ing. Miroslav Hanuš
Mgr. Karel Vašta
Ing. Jiří Walder
Mgr. Milan Hanuš
Mgr. Jiří Růžička
Ing. Zdeněk Beneš, PhD.
Ing. Pavel Paták
Ing. Jan Lazar
Martin Paclík
Ing. Milan Appel

Členové správní rady a revizor fondu

Správní rada: 
Ing. Jiří Gregor, CSc (předseda)
MUDr. Aleš Pokorný
Ing. PetrKříž
Ing. Světlana Vaštová
Ing. Jan Lazar
Ing. Ota Holec 

Revizor:
Ing. Pavel Paták

Jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje jejím jménem předseda správní rady samostatně nebo dva její členové společně. Dále jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje, kterýkoliv člen správní rady, pokud je k tomu správní radou zmocněn.

Patroni fondu

Patronem fondu se může stát dárce, který splňuje podmínky podle zakládací listiny.

Ing. Jiří Gregor, CSc
MUDr. Aleš Pokorný
Ing. Petr Kříž
Ing. Otakar Holec
Ing. Světlana Vaštová
Ing. Miroslav Hanuš
Mgr. Karel Vašta
Ing. Jiří Walder
Mgr. Milan Hanuš
Mgr. Jiří Růžička
Ing. Zdeněk Beneš, PhD.
Ing. Pavel Paták
Ing. Jan Lazar
Martin Paclík
Ing. Milan Appel
PhDr. Jan Holeyšovský
Ing. Luboš Chvíla

Nadační FOND DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY v přírodě

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

Světlana Vaštová
kancelář nadačního fondu

IČO: 10696806

Č. účtu: 6004937359/0800

Kontaktujte nás

12 + 12 =