Vyberte stránku

Správní rada a Patroni fondu schválili na společném on-line zasedání následující finanční podpory projektu OBCZ PŠL.

  1. Příslib finančního daru ve výši 80.000 Kč na financování tvorby Strategie a business plánu projektu.
  2. Příslib podmíněného daru ve výši až 70.000 Kč k pokrytí výpadku příjmů kursů OBCZ PŠL zapříčiněnými v souvislosti s pandemií COVID-19.
  3. Správní rada a Patroni fondu dále vzali na vědomí a podpořili záměr složení mimořádného podmíněného účelového daru ve výši 3*50.000 Kč Patrony fondu M. Hanušem, J. Gregorem a J. Walderem určeného na odměnu pro profesionálního leadera projektu.

Naší podmínkou pro splnění příslibů 2 a 3 je jen to, že PŠL dar přijme a bude mít v té době pro OBCZ schválenou strategii a leadra – aspoň hledaného.

Vzhledem k tomu, že proces zápisu Fondu do rejstříku stále probíhá, zvolila Správní rada Fondu a jeho Patroni formu příslibu, který bude potvrzen bezprostředně po formálním založení Fondu jeho zápisuem do Nadačního rejstříku.

Více informací

Správní rada a Patroni fondu schválili na společném on-line zasedání následující přísliby finanční podpory projektu OBCZ PŠL.

  1. Příslib nepodmíněného finančního daru ve výši 80.000 Kč na financování tvorby Strategie a business plánu projektu. Dar je určen k pokrytí nákladů spojených s externím dodavatelem/koučem;
  2. Příslib podmíněného daru ve výši až 70.000 Kč k pokrytí výpadku příjmů kursů OBCZ PŠL zapříčiněnými v souvislosti s pandemií COVID-19.
  3. Správní rada a Patroni fondu dále vzali na vědomí a podpořili záměr složení mimořádného podmíněného účelového daru ve výši 3*50.000 Kč Patrony fondu M. Hanušem, J. Gregorem a J. Walderem určeného na odměnu pro profesionálního leadera projektu.

Vzhledem k tomu, že proces zápisu Fondu do rejstříku stále probíhá, zvolila Správní rada Fondu a jeho Patroni formu příslibu, který bude potvrzen bezprostředně po formálním založení Fondu jeho zápisuem do Nadačního rejstříku.

Patroni a Správní rada Fondu zároveň deklarují svůj záměr hledat další prostředky pro finanční podporu Projektu OB CZ, , stát se kofinancujícím partnerem a svoji podporu všem zapojeným a spolupracujícím jak v rámci Projektu tak Prázdninové školy Lipnice, o.s. .

Podmínky pro poskytnutí podmíněných darů jsou následující:

  1. PŠL přijme dar
  2. PŠL schválí do konce března business plán předložený teamem OB CZ
  3. PŠL do konce března jmenuje leadera projektu, který bude schopen garantovat mj. B2B fundraising. V případě, že se bude jednat o leadera dočasného, k danému termínu minimálně spustí proces hledání vhodných kandidátů pro dlouhodobé vedení Projektu.

Fond požaduje, aby PŠL poskytla informaci o využitíí poskytnutých prostředků do listopadu 2021.