Vyberte stránku

Diskuse širšího okruhu Patronů Fondu, oslovených pedagogů, filosofů a novinářů vyústila ve formulaci první verze memoranda „Dobrodružství spojuje“, čímž Fond poprvé vykročil za hranice PŠL.

Diskuse se zúčastnili za NFDVvP Jiří Gregor, Aleš Pokorný, Miroslav Hanuš, Otakar Holec a dále Daniel Franc (Google), Ivo Jirásek (pedagog FTK UPOL), Karel Charlie Štefl (leader projektu OB CZ), Ondřej Zapletal (Nadace České spořitelny), Petr Růžička (tradiční tesař), Radek Bajgar (režisér, scénárista, publicista), Stanislav Komárek (Filosofická fakulta), Tomáš Feřtek (dramaturg, scénárista) a Vladimír Svatoš (jednatel společnosti AKORD OT, s.r.o.).