Vyberte stránku

Vizí a posláním našeho fondu je – jak uvádí jeho Memorandum – podporovat odvahu, odpovědnost a odolnost. Chceme podporovat dobrodružné výpravy, malé i velké expedice do přírody. Za dobrodružstvím nemusíme cestovat do světa – dobrodružství najdeme i za humny. Vyrazíte za ním také?

Dobrodružné granty – výzva pro odvážné!  

Postavila a provozuje již 16 let vědeckou polární základnu v Antarktidě (Masarykova univerzita Brno). Zdolala tři nejvyšší hory na Zemi (Klára Kolouchová). Zorganizovala kurs v poslední divočině, kterou v Evropě máme – v Laponsku (Prázdninová škola Lipnice). Vyrazila se svými žáky na outdoorovou expedici, i když to pro ni samotnou byla velká výzva (Monika Musialová, třídní učitelka na ZŠ).

Na začátku těch příběhů stál někdo, kdo měl vizi – a odvahu. Odvahu vykročit, odvahu vizi naplnit. Odvahu vystoupit z poklidu a stereotypů komfortní zóny – své, anebo společenství, ve kterém žije. Odvahu překročit tu pomyslnou hranici svých zvyků, návyků (a zlozvyků 😊) – a jít do prostoru neznámého, plného otázek a rizik, kde dobrý výsledek není nikdy zaručen. 

Máme-li vizi a odvahu, tak obvykle investujeme čas, úsilí, často i peníze, něco obětujeme – ale mnohé můžeme získat. Můžeme na té cestě potkat dobré druhy, se kterými třeba budeme naplňovat příští vize. Často zažijeme mnohá dobrodružství – a především, získáme zkušenosti. Vyrosteme!

Odvahou ´na druhou´ je jít za dobrodružstvím do prostředí, které nám nabízí příroda – a vzít na tu cestu někoho dalšího: spolužáky ve škole, přátele nebo členy ve spolku sportovním, outdoorovém či jiném, svěřence v oddíle. Pro Vás je určena výzva našeho Nadačního fondu. Je určena i Vám, kdo máte ´jen´ nějaký sen, nejasný plán, mířící za dobrodružstvím – a před sebou nepopsaný list papíru. A máte i vlastní zkušenosti s pobytem v přírodě.

Dobrodružství v přírodě může mít mnoho podob – je jen na vás, jakou podobu mu dáte. Nemusí mít podobu náročné horské expedice nebo zahraniční výpravy – za dobrodružstvím můžete vyrazit i s malou partou do zapomenutých končin českých (nebo i slovenských) – třeba s partou náctiletých na Vysočinu, do Rychlebských hor nebo na přechod Velké Fatry.

Jsme nezávislý Nadační fond – fond dobrodružné výchovy v přírodě – a v prvním, pilotním ročníku finančně přispějeme zajímavým projektům, jdoucím za dobrodružstvím do prostředí přírody, které podají svoji přihlášku do konce května a splní podmínky pro účast: těmi základními jsou věk účastníků (15-26 let), uspořádání projektu v době od 15. června do 30. září a podání zprávy o jeho průběhu. 

Tak pojďte do toho – odvážnému štěstí přeje!

Za NF – Ota Holec, duben 2023