Vyberte stránku

ZE ZAKLÁDACÍ LISTINY

NADAČNÍHO FONDU DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

Motto: „Je ve vás víc, než si myslíte.“

Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě byl založen začátkem roku 2021 za tímto účelem:

a) podpora projektu Outward Bound Czech Republic,
b) podpora projektů vycházejících z pedagogických idejí Kurta Hahna,
c) podpora projektů dobrodružné, zážitkové a zkušenostní výchovy.

Nadační fond se hlásí k idejím všestranného rozvoje člověka. Člověka odvážného, odolného a odpovědného, člověka aktivního, tvořivého, podnikavého a samostatného, schopného důvěry, empatie a spolupráce.

Nadační fond bude hledat a podporovat takové cesty a programy, které povedou k naplňování tohoto ideálu a budou využívat prožitků a dobrodružství, jež nabízí přírodní prostředí – a budou tak pomáhat jejich účastníkům odkrývat jim dosud skryté síly a schopnosti.

Jak jsme vznikli & VIZE

Fond je založen dlouholetými členy Prázdninové školy Lipnice. V této respektované neziskové organizaci, která je Alma mater zážitkové pedagogiky v českých zemích, nás roky prováděné experimenty a zkoušení nových forem pobytu v přírodě přivedly mimo jiné i k Dobrodružné výchově v přírodě. Takto jsme si mnohokrát sami, osobně, někdy i velmi bolestně odzkoušeli, jak silný zážitek v krásné a drsné přírodě umocňuje výchovnou zkušenost pro účastníky.

Již před Listopadem 89 jsme se setkali s celosvětovým hnutím Outward Bound a jeho zásadami a pedagogickými postupy. Prázdninová škola se stala jeho členem a je více než třicet roků držitelem značky OB pro Českou republiku.

V roce 2020 nás oslovila vize skupiny instruktorů PŠL vybudovat kolem českých kurzů OB profesionální strukturu. Nadchla nás představa, že by i mladí lidé v České republice mohli procházet obdobným formativním zážitkem jako ve střediscích Outward Bound v 38 dalších zemích všech pěti kontinentů. Realizaci této vize chceme pomáhat zejména finančně. Ponecháváme si prostor a budeme hledat finanční prostředky také pro to, abychom mohli podporovat i další inovativní projekty z oblasti neformálního vzdělávání.

Jak rozumíme dobrodružné výchově v přírodě

Posláním našeho nadačního fondu je podpora výchovy a rozvoje mladých lidí. V centru naší pozornosti a zájmu je odvaha, odolnost a odpovědnost. Tyto postoje a hodnoty chceme rozvíjet a posilovat prostřednictvím dobrodružství v přírodě.

Příroda – Příroda je aktérem aktivity/programu – poskytuje prostředí a výzvy, na které účastníci reagují – je protivníkem, partnerem, nástrojem. Přírodu chráníme, minimalizujeme náš dopad na přírodu, pomáháme účastníkům přírodu poznat a pochopit.

Dobrodružství – Příroda je přirozeným prostředím pro dobrodružné programy a aktivity, které slouží k rozvoji osobnosti jejich účastníků. Programy pracují s řízeným rizikem (ať již vnímaným nebo skutečným). Díky dobrodružství dochází k aktivizaci účastníka, jeho učení a růstu.

Výchova – Dobrodružství, která mohou aktivity v přírodním prostředí i sama příroda nabídnout, jsou nástrojem pedagoga (vedoucího, instruktora, učitele…). Aktivity / program akce jsou cílené a pracují metodami zážitkové pedagogiky s pojmenovanými cíli výchovy a vyhodnocováním jejich dosažení. Výchovné aktivity s prvky dobrodružství jsou zaměřené na aktivní rozvoj jejich osobností – zejména na rozvoj odvahy, odolnosti a odpovědnosti.

Základní pilíře činnosti

Podpora Outward Bound Czech Republic
Nadační fond finančně podporuje rozvoj tohoto programu i jeho projekty – kursy a expedice – a také postupné vybavování programu nezbytnou outdoorovou výzbrojí a výstrojí, včetně účastnické.

Dobrodružné granty
Nadační fond finančně podporuje projekty výchovy v přírodě – zejména potom ty nejzajímavější a inovativní, které využijí potenciál dobrodružné výchovy.

Grantový program je určen pro pedagogy volného času, hybatele a instruktory pobytu a výchovy v přírodě bez ohledu, zda své aktivity provozují v neziskové organizaci, státní instituci, oddíle či obdobné nekomerční organizaci. Propozice jsou součástí programu, který je určen pro věkovou skupinu 15 až 26 let a je vyhlašován vždy na začátku kalendářního roku.

Konference odvahy a dobrodružství (KOD)
Motto konference: Když do výchovy a vzdělávání vrátíme skutečné dobrodružství, vyroste nám generace odvážných lidí, kteří se nebojí podstoupit riziko. Bez toho zůstaneme jako společnost stát na místě. Budeme žít v pohodlí, ale ve věčném strachu z jeho ztráty. V sázce je prosperita, kondice a odolnost celé společnosti. Jde o hodně. Záměrem je, pořádat konferenci každé dva roky.

Výroční cena Nadačního fondu
S pomocí veřejnosti vyhledáváme osobnosti a projekty, které využívají dobrodružné prvky ve vzdělávání a ve výchově. Které se nebojí přijímat přiměřené riziko a umí se pohybovat i na hraně nejistoty a experimentu. Zároveň pomáhají v mladých lidech budovat odolnost a odvahu. Cílem udělení ceny je zviditelnit úspěšné příběhy, projekty nebo osobnosti, které tvoří a rozvíjejí dobrodružnou výchovu, boří mýty a předsudky a odvážně vzdorují trendům dnešní doby. Záměrem je udělovat cenu každoročně.

NOVINKY

PŘEČTĚTE SI, CO CHYSTÁME

Nadační fond vypisuje DOBRODRUŽNÉ GRANTY na léto 2024

Po prvním ročníku grantového programu, do jehož letní části se přihlásilo 29 projektů (a 6 z nich bylo podpořeno. BLIŽŠÍ ZDE) vyhlašuje náš Nadační fond druhý ročník programu dobrodružných grantů: je připraven finančně podpořit nejzajímavější a inovativní projekty...

Číst více

Weby nám nejbližších

Projekty, které podporujeme

PODPOŘTE nADAČNÍ FOND

JAK MŮŽETE PODPOŘIT NADAČNÍ FOND DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ?

Peněžním darem

  • jednorázově nebo i trvalým příkazem na transparentní účet nadačního fondu č. 6004937359/0800
  • v hotovosti

Ozvěte se prosím do kanceláře fondu a domluvíme se na podrobnostech.
Vystavíme vám potvrzení o daru, které můžete uplatnit jako odpočet v daňovém přiznání.
Nastavením trvalého příkazu můžete libovolně zvolenou částkou pravidelně podporovat aktivity nadačního fondu.

Nadační FOND DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY v přírodě

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

Světlana Vaštová
kancelář nadačního fondu

IČO: 10696806

Č. účtu: 6004937359/0800

Kontaktujte nás

6 + 2 =