Vyberte stránku

ZE ZAKLÁDACÍ LISTINY

NADAČNÍHO FONDU DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

Motto: „Je ve vás víc, než si myslíte.“

Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě byl založen začátkem roku 2021 za tímto účelem:

a) podpora projektu Outward Bound Czech Republic,
b) podpora projektů vycházejících z pedagogických idejí Kurta Hahna,
c) podpora projektů dobrodružné, zážitkové a zkušenostní výchovy.

Nadační fond se hlásí k idejím všestranného rozvoje člověka. Člověka odvážného, odolného a odpovědného, člověka aktivního, tvořivého, podnikavého a samostatného, schopného důvěry, empatie a spolupráce.

Nadační fond bude hledat a podporovat takové cesty a programy, které povedou k naplňování tohoto ideálu a budou využívat prožitků a dobrodružství, jež nabízí přírodní prostředí – a budou tak pomáhat jejich účastníkům odkrývat jim dosud skryté síly a schopnosti.

Jak jsme vznikli & VIZE

Fond je založen dlouholetými členy Prázdninové školy Lipnice. V této respektované neziskové organizaci, která je Alma mater zážitkové pedagogiky v českých zemích, nás roky prováděné experimenty a zkoušení nových forem pobytu v přírodě přivedly mimo jiné i k Dobrodružné výchově v přírodě. Takto jsme si mnohokrát sami, osobně, někdy i velmi bolestně odzkoušeli, jak silný zážitek v krásné a drsné přírodě umocňuje výchovnou zkušenost pro účastníky.

Již před Listopadem 89 jsme se setkali s celosvětovým hnutím Outward Bound a jeho zásadami a pedagogickými postupy. Prázdninová škola se stala jeho členem a je více než třicet roků držitelem značky OB pro Českou republiku.

V roce 2020 nás oslovila vize skupiny instruktorů PŠL vybudovat kolem českých kurzů OB profesionální strukturu. Nadchla nás představa, že by i mladí lidé v České republice mohli procházet obdobným formativním zážitkem jako ve střediscích Outward Bound v 38 dalších zemích všech pěti kontinentů. Realizaci této vize chceme pomáhat zejména finančně. Ponecháváme si prostor a budeme hledat finanční prostředky také pro to, abychom mohli podporovat i další inovativní projekty z oblasti neformálního vzdělávání.

Jak rozumíme dobrodružné výchově v přírodě

Posláním našeho nadačního fondu je podpora výchovy a rozvoje mladých lidí. V centru naší pozornosti a zájmu je odvaha, odolnost a odpovědnost. Tyto postoje a hodnoty chceme rozvíjet a posilovat prostřednictvím dobrodružství v přírodě.

Příroda – Příroda je aktérem aktivity/programu – poskytuje prostředí a výzvy, na které účastníci reagují – je protivníkem, partnerem, nástrojem. Přírodu chráníme, minimalizujeme náš dopad na přírodu, pomáháme účastníkům přírodu poznat a pochopit.

Dobrodružství – Příroda je přirozeným prostředím pro dobrodružné programy a aktivity, které slouží k rozvoji osobnosti jejich účastníků. Programy pracují s řízeným rizikem (ať již vnímaným nebo skutečným). Díky dobrodružství dochází k aktivizaci účastníka, jeho učení a růstu.

Výchova – Dobrodružství, která mohou aktivity v přírodním prostředí i sama příroda nabídnout, jsou nástrojem pedagoga (vedoucího, instruktora, učitele…). Aktivity / program akce jsou cílené a pracují metodami zážitkové pedagogiky s pojmenovanými cíli výchovy a vyhodnocováním jejich dosažení. Výchovné aktivity s prvky dobrodružství jsou zaměřené na aktivní rozvoj jejich osobností – zejména na rozvoj odvahy, odolnosti a odpovědnosti.

Diskuse širšího okruhu patronů Nadačního fondu a oslovených pedagogů, filosofů a novinářů vyústila v Memorandum, které prezentoval na konferenci Dobrodružství ke hvězdám v Senátu Parlamentu ČR v červnu 2022 místopředseda Senátu ČR a patron Nadačního fondu Jiří Růžička.

Základní pilíře činnosti

Podpora Outward Bound Czech Republic
Nadační fond finančně podporuje rozvoj tohoto programu i jeho projekty – kursy a expedice – a také postupné vybavování programu nezbytnou outdoorovou výzbrojí a výstrojí, včetně účastnické.

Dobrodružné granty
Nadační fond finančně podporuje projekty výchovy v přírodě – zejména potom ty nejzajímavější a inovativní, které využijí potenciál dobrodružné výchovy.

Grantový program je určen pro pedagogy volného času, hybatele a instruktory pobytu a výchovy v přírodě bez ohledu, zda své aktivity provozují v neziskové organizaci, státní instituci, oddíle či obdobné nekomerční organizaci. Propozice jsou součástí programu, který je určen pro věkovou skupinu 15 až 26 let a je vyhlašován vždy na začátku kalendářního roku.

Konference odvahy a dobrodružství (KOD)
Motto konference: Když do výchovy a vzdělávání vrátíme skutečné dobrodružství, vyroste nám generace odvážných lidí, kteří se nebojí podstoupit riziko. Bez toho zůstaneme jako společnost stát na místě. Budeme žít v pohodlí, ale ve věčném strachu z jeho ztráty. V sázce je prosperita, kondice a odolnost celé společnosti. Jde o hodně. Záměrem je, pořádat konferenci každé dva roky.

Výroční cena Nadačního fondu
S pomocí veřejnosti vyhledáváme osobnosti a projekty, které využívají dobrodružné prvky ve vzdělávání a ve výchově. Které se nebojí přijímat přiměřené riziko a umí se pohybovat i na hraně nejistoty a experimentu. Zároveň pomáhají v mladých lidech budovat odolnost a odvahu. Cílem udělení ceny je zviditelnit úspěšné příběhy, projekty nebo osobnosti, které tvoří a rozvíjejí dobrodružnou výchovu, boří mýty a předsudky a odvážně vzdorují trendům dnešní doby. Záměrem je udělovat cenu každoročně.

Weby nám nejbližších

Projekty, které podporujeme

PODPOŘTE nADAČNÍ FOND

Jak můžete podpořit nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě?

Peněžním darem!

Jednonorázově nebo i trvalým příkazem na transparentní účet nadačního fondu č. 6004937359/0800

Ozvěte se prosím do kanceláře fondu a domluvíme se na podrobnostech. Nastavením trvalého příkazu můžete libovolně zvolenou částkou pravidelně podporovat aktivity nadačního fondu.

Zadejte jednorázovou platbu na transparentní účet nadačního fondu č. 6004937359/0800 můžete uplatnit jako odpočet v daňovém přiznání.

V obou případech lze zvolit zda podpoříte obecně náš fond a nebo konkrétní účel - některý z pilířů činnosti (Podporu OBCZ, grantového programu a nebo podporu Konference KOD a další výměny zkušeností). Uveďte prosím vždy Vaše jméno a emailovou adresu. My pak Vám na konci roku vystavíme potvrzení o daru, které můžete uplatnit jako odpočet v daňovém přiznání.

Nadační FOND DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY v přírodě

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

Světlana Vaštová
kancelář nadačního fondu

IČO: 10696806

Č. účtu: 6004937359/0800

Kontaktujte nás

6 + 8 =