ZE ZAKLÁDACÍ LISTINY

NADAČNÍHO FONDU DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

Motto: „Je ve vás víc, než si myslíte.“

Preambule
Níže uvedení zakladatelé se dnešního dne rozhodli v souladu s § 395 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů touto zakládací listinou založit ke společensky užitečnému účelu tento nadační fond. Nadační fond se hlásí k idejím všestranného rozvoje člověka. Člověka odvážného, odolného a odpovědného, člověka aktivního, tvořivého, podnikavého a samostatného, schopného důvěry, empatie a spolupráce. Fond bude hledat a podporovat takové cesty a programy, které povedou k naplňování tohoto ideálu a budou využívat prožitků a dobrodružství, jež nabízí přírodní prostředí – a budou tak pomáhat jejich účastníkům odkrývat jim dosud skryté síly a schopnosti.

Fond se zakládá za tímto účelem:
a) podpora projektu Outward Bound Czech Republic,
b) podpora projektů vycházejících z pedagogických idejí Kurta Hahna,
c) podpora projektů dobrodružné, zážitkové a zkušenostní výchovy

 

Jak jsme vznikli & VIZE

Fond byl založen dlouholetými členy Prázdninové školy Lipnice. V této respektované neziskové organizaci, která je Alma Mater zážitkové pedagogiky v českých zemích, nás roky prováděné experimenty a zkoušení nových forem pobytu v přírodě přivedlo mimo jiné i k
Dobrodružné výchově v přírodě.

Výchova přírodou je výchovou, ve které všestranně harmonicky rozvíjíme a podněcujeme růst vědomostní, dovednostní, zkušenostní, intelektový, psychický i fyzický. Posilujeme odolnost a získáváme skutečný obraz sebe sama a svých možností. Rozvojové činnosti a situace se odehrávají v neustálém vztahu přírodního prostředí a člověka. Takto jsme si mnohokrát sami, osobně, někdy i velmi bolestně odzkoušeli, jak silný zážitek v krásné a drsné přírodě umocňuje výchovnou zkušenost pro účastníky.

Před více jak třiceti lety jsme se potkali s celosvětovým hnutím Outward Bound a jeho zásadami a pedagogickými postupy. Prázdninová škola se stala jeho členem a je již třicet roků držitelem značky OB pro Českou republiku.

V loňském roce nás oslovila vize skupiny současných instruktorů PŠL vybudovat profesionální strukturu také kolem českých kurzů OB. Nadchla nás představa, že by i mladí lidé v České republice mohli procházet obdobným formativním zážitkem jako ve střediscích Outward Bound v 38 dalších zemích na všech kontinentech. Realizaci této vize chceme
pomáhat zejména finančně. Zároveň jsme si ve formulaci účelu fondu ponechali prostor pro to, abychom v budoucnosti mohli podpořit i další inovativní projekty z oblasti neformálního vzdělávání.

 

NOVINKY

PŘEČTĚTE SI, CO CHYSTÁME

Projekty oceněné v programu DOBRODRUŽNÉ GRANTY 2023

Projekty oceněné v programu DOBRODRUŽNÉ GRANTY 2023

S potěšením představujeme oceněné projekty a jejich organizátory. Bylo přihlášeno 29 žádostí od 23 subjektů. Z nich jsme vybrali 6 projektů a podpořili jsme je souhrnnou částkou 81 000 Kč. Naší snahou bylo finální výběr vybalancovat tak, aby vzniklo pestré portfolio...

číst více

Weby nám nejbližších

Projekty, které podporujeme

PODPOŘTE nADAČNÍ FOND

JAK MŮŽETE PODPOŘIT NADAČNÍ FOND DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ?

Peněžním darem

  • jednorázově nebo i trvalým příkazem na transparentní účet nadačního fondu č. 6004937359/0800
  • v hotovosti

Ozvěte se prosím do kanceláře fondu a domluvíme se na podrobnostech.
Vystavíme vám potvrzení o daru, které můžete uplatnit jako odpočet v daňovém přiznání.
Nastavením trvalého příkazu můžete libovolně zvolenou částkou pravidelně podporovat aktivity nadačního fondu.

Nadační FOND DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY v přírodě

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

Světlana Vaštová
kancelář nadačního fondu

IČO: 10696806

Č. účtu: 6004937359/0800

Kontaktujte nás

9 + 10 =