Vyberte stránku

Správní rada a Patroni fondu schválili na společném on-line zasedání následující finanční příspěvky projektu OBCZ PŠL.

  • 230.000 Kč na pokrytí startovacích nákladů projektu, zpracování business plánu a odměnu leadera projektu v roce 2021,
  • Příslib až 70.000 Kč na kompenzaci ušlých příjmů kursů OBCZ v důsledku probíhající pandemie COVID-19,
  • Příslib 80.000 Kč na navázání spolupráce se zahraničními středisky OB a získání know-how.