Vyberte stránku

Do neděle 10.března mohla odborná i laická veřejnost prostřednictvím webu www.kod24.cz  navrhovat kandidáty na Výroční cenu. Celkem se sešlo 20 návrhů a šlo vesměs o návrhy velmi zdařilých projektů nebo činorodých osobností, které se výchově a vzdělávání v přírodě věnují po mnoho let.  V úterý 19.března se sešla na půldenním jednání porota pro udílení Výroční ceny. Porota pracovala ve složení Jiří Walder, Jiří Gregor, Pavla Bičíková, Radek Bajgar, Roman Šantora, Hynek Adámek a Petr Kříž. Porota všechny navržené hodnotila podle několik kritérií. Mimo jiné posuzovala: :

  1. Zda navržený outdoorovou činnost vykonává pro ostatní, zda předává, vychovává, motivuje k dobrodružné výchově v přírodě další následovníky
  2. Dlouhodobost působení nominovaného. Přednost má ocenění za opakovanou, dlouhodobou, mnohaletou činnost, jejíž kvalitu prověřil čas
  3. Schopnost prosazovat dobrodružnou výchovu v přírodě i v nepříznivých podmínkách, překonávat bariéry této výchovy ve svém okolí
  4. Jít osobním příkladem ve svém životě, být patriot jak ve vztahu k přírodě i k naší zemi
  5. Mít originální přístup, být novátorský

Všech 20 nominovaných osobností splňovalo tato kritéria. Všech 20 navržených bylo podrobeno bodovému ohodnocení a porota vybrala vítěze pro letošní rok. Slavnostní vyhlášení laureátů Výročních cen 2024 proběhne ve čtvrtek 18.dubna v rámci Konference dobrodružství a odvahy KOD24 v Praze v 12.00 hod. jako významný bod dopoledního programu.