Vyberte stránku

Jan Neuman

Jan Neuman obdržel cenu in memoriam za jeho celoživotní dílo, propagaci a realizaci dobrodružné výchovy v Československu a České republice. Jako autor 17 knižních titulů věnovaných hrám a cvičením v přírodě i jako učitel FTVS UK inspiroval stovky studentů, kteří dále rozvíjejí dobrodružnou výchovu.  Cenu za Jana Neumana přebíral syn pan Ondřej  Neuman

Jeho kurzy na Ovčíně se staly legendárními a ovlivnily stovky studentů ve vztahu k přírodě a v tom, jak se dají pomocí dobrodružné výchovy ovlivňovat mezilidské vztahy a své vlastní já.  Spoustu z nás svým životním postojem ovlivnil na celý život. 

Honza také byl také členem vedení Prázdninovky a právě on to byl, kdo v roce 1988 zorganizoval a vedl první dobrodružnou expedici PŠL jejímž cílem bylo okolí jezera Bajkal a pohoří Chamar Daban. Přinesl na Lipnici první hry z prostředí OB – icebreakers and dynamics. Byl členem první redakční rady časopisu pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion, do kterého pravidelně přispíval.  Je čestným členem Prázdninové školy Lipnice.

Nejnovější příspěvky