Vyberte stránku

Milan Šmíd, učitel základní školy ve Zlivi, okres České Budějovice

Učitel základní školy ve Zlivi, okres České Budějovice, byl oceněn za dlouholeté vynikající výsledky v oblasti outdoorové výchovy žáků 6.-9.tříd základní školy a za originalitu jeho celoroční celostní výuky napříč několika předměty vrcholící na každoročních vícedenních školních výpravách na Otavu, Vltavu, Lužnici, Hlubokou a Mauthausen.
Jeho žáci vycházející z deváté třídy umí postavit stan, rozdělat oheň, naštípat dřevo, zorientovat se v mapě, převzít vedení skupiny v terénu, uvařit si večeři, provozovat kaňoning v předem vyzkoušených a bezpečných peřejích, děti, které umí jezdit na raftu i kánoi, umí záchranu tonoucího na řece i rybníku a mají rádi svoji zem.
Porota oceňuje i jeho podíl na organizaci a vedení Bohatýrských trilogií na vysokých školách v 80.letech.

Nejnovější příspěvky