Vyberte stránku
KOD24: tento krok do neznáma se vyplatil!

KOD24: tento krok do neznáma se vyplatil!

Konference odvahy a dobrodružství, KOD24 proběhla 18. dubna 2024 v prostoru divadla Jatka78 v Praze. Zcela jsme zaplnili kapacitu, přivítali jsme 250 účastníků!  Na scéně uvyklé odvážným cirkusovým kouskům jsme dopoledne přivítali inspirativní přednášející. Martin...
A kdo jsou členové poroty udělující Výroční ceny?

A kdo jsou členové poroty udělující Výroční ceny?

Jiří Walder již 33 let řídí firmu, která vymýšlí a realizuje mediální kampaně řady českých i zahraničních značek, zabývá se také matematickými metodami v marketingu a ekonomii. Je autorem několika desítek spotřebitelských her na podporu českých výrobků a českého...
Podpořte nadační fond

Podpořte nadační fond

PODPOŘTE nADAČNÍ FONDJak můžete podpořit nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě? Peněžním darem! Jednonorázově nebo i trvalým příkazem na transparentní účet nadačního fondu č. 6004937359/0800 Ozvěte se prosím do kanceláře fondu a domluvíme se na podrobnostech....
Laureáti Výroční ceny budou za dva dny vyhlášeni na konferenci KOD24

Nadační fond vypisuje Výroční cenu 2024

S pomocí veřejnosti vyhledáváme osobnosti a projekty, které využívají dobrodružné prvky ve vzdělávání a ve výchově. Které se nebojí přijímat přiměřené riziko a umí se pohybovat i na hraně nejistoty a experimentu. Zároveň pomáhají v mladých lidech budovat odolnost...
Souhrn podpory OB CZ PŠL v roce 2023

Souhrn podpory OB CZ PŠL v roce 2023

Na podporu projektu OB CZ Prázdninové školy Lipnice jsme poskytli celkem  125 000 Kč. Podpora marketingu projektu OB CZ Prázdninové školy Lipnice. Podpora jedné otevřené a jedné školní expedice OB CZ. Podpora další expedice OB CZ v rámci grantového programu. Podpora...
Laureáti Výroční ceny budou za dva dny vyhlášeni na konferenci KOD24

Konference odvahy a dobrodružství – Chvála kroků do neznáma

Náš fond bude v příštím roce pořádat  spolu s Prázdninovou školou Lipnice konferenci KOD 24. Motto konference : Když do výchovy a vzdělávání vrátíme skutečné dobrodružství , vyroste nám generace odvážných lidí, kteří se nebojí podstoupit riziko. Bez toho zůstaneme...
Dobrodružné granty – zima 2023-24

Dobrodružné granty – zima 2023-24

Náš Nadační fond je ve svém prvním, pilotním ročníku připraven finančně podpořit projekty dobrodružné výchovy v přírodě – zejména potom ty nejzajímavější a inovativní. Umožní také sdílení zkušeností z těchto projektů a poskytne tak inspiraci odborné komunitě a...
Projekty oceněné v programu DOBRODRUŽNÉ GRANTY 2023

Projekty oceněné v programu DOBRODRUŽNÉ GRANTY 2023

S potěšením představujeme oceněné projekty a jejich organizátory. Bylo přihlášeno 29 žádostí od 23 subjektů. Z nich jsme vybrali 6 projektů a podpořili jsme je souhrnnou částkou 81 000 Kč. Naší snahou bylo finální výběr vybalancovat tak, aby vzniklo pestré portfolio...
Projekty oceněné v programu DOBRODRUŽNÉ GRANTY 2023

DOBRODRUŽNÉ GRANTY Nadačního fondu – výzva pro odvážné!

Vizí a posláním našeho fondu je – jak uvádí jeho Memorandum – podporovat odvahu, odpovědnost a odolnost. Chceme podporovat dobrodružné výpravy, malé i velké expedice do přírody. Za dobrodružstvím nemusíme cestovat do světa – dobrodružství najdeme i za humny. Vyrazíte...
Souhrn podpory OB CZ PŠL v roce 2022

Souhrn podpory OB CZ PŠL v roce 2022

Na podporu projektu OB CZ Prázdninové školy Lipnice jsme poskytli celkem 168 000 Kč. Příspěvek na podporu několika expedic, ale i na úhradu ztráty. V důsledku složitého covidového roku a organizačních změn v PŠL zůstaly další peníze nevyčerpány. Připraveny jsou jak...
Ohlédnutí za uplynulým rokem

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Vyhodnotili jsme uplynulý rok. V roce 2021 byla veškerá finanční podpora Fondu ve výši 446.476,-Kč směřována ve prospěch projektu OBCZ Prázdninové školy Lipnice. Díky této podpoře mohl proběhnout proces strategického plánování, transferu know-how ze zahraničí, mohl...
Ocenění činnosti Fondu

Ocenění činnosti Fondu

Valná hromada Prázdninové školy Lipnice, z.s. (Soustředění instruktorského sboru) udělila zakladatelům Fondu prestižní výroční cenu Bernard za ekonomický počin...
Souhrn podpory OB CZ PŠL v roce 2021

Souhrn podpory OB CZ PŠL v roce 2021

Na podporu projektu Outward Bound CZ (OB CZ) Prázdninové školy Lipnice jsme poskytli celkem 446 476 Kč. Příspěvek na formulaci strategie a tvorbě business plánu projektu OB CZ. Vyslání dvojice zástupců OB CZ na vzdělávací stáž do OB ve Velké Británii.  Podpora kurzu...
Formulace Memoranda Dobrodružství spojuje

Formulace Memoranda Dobrodružství spojuje

Diskuse širšího okruhu Patronů Fondu, oslovených pedagogů, filosofů a novinářů vyústila ve formulaci první verze memoranda „Dobrodružství spojuje“, čímž Fond poprvé vykročil za hranice PŠL. Diskuse se zúčastnili za NFDVvP Jiří Gregor, Aleš Pokorný, Miroslav Hanuš,...
Fundraisingová kampaň

Fundraisingová kampaň

Správní rada a Patroni Fondu se seznámili se schválenou strategií projektu OB CZ, vyjádřili k ní podporu a přislíbili zajistit další zdroje nezbytné pro zdárný rozjezd projektu. Za tím účelem již nastartovali fundraisingovou kampaň, v niž plánují v první řadě osobně...
Podpořte nadační fond

Schválena finanční podpora ve výši 380.000 Kč

Správní rada a Patroni fondu schválili na společném on-line zasedání následující finanční příspěvky projektu OBCZ PŠL.230.000 Kč na pokrytí startovacích nákladů projektu, zpracování business plánu a odměnu leadera projektu v roce 2021,Příslib až 70.000 Kč na...
Zápis fondu do Obchodního rejstříku

Zápis fondu do Obchodního rejstříku

Od první myšlenky o založení fondu do jeho vzniku (=zápisu do Obchodního rejstříku) uplynuly 4 měsíce a nyní můžeme hrdě oznámit, že fond splnil veškeré formální náležitosti a od 24.3.2021 existuje i...
Příslib podpory projektu OBCZ

Příslib podpory projektu OBCZ

Správní rada a Patroni fondu schválili na společném on-line zasedání následující finanční podpory projektu OBCZ PŠL. Příslib finančního daru ve výši 80.000 Kč na financování tvorby Strategie a business plánu projektu. Příslib podmíněného daru ve výši až 70.000 Kč k...