Projekty oceněné v programu DOBRODRUŽNÉ GRANTY 2023

Projekty oceněné v programu DOBRODRUŽNÉ GRANTY 2023

S potěšením představujeme oceněné projekty a jejich organizátory. Bylo přihlášeno 29 žádostí od 23 subjektů. Z nich jsme vybrali 6 projektů a podpořili jsme je souhrnnou částkou 81 000 Kč. Naší snahou bylo finální výběr vybalancovat tak, aby vzniklo pestré portfolio...
Projekty oceněné v programu DOBRODRUŽNÉ GRANTY 2023

DOBRODRUŽNÉ GRANTY Nadačního fondu – výzva pro odvážné!

Vizí a posláním našeho fondu je – jak uvádí jeho Memorandum – podporovat odvahu, odpovědnost a odolnost. Chceme podporovat dobrodružné výpravy, malé i velké expedice do přírody. Za dobrodružstvím nemusíme cestovat do světa – dobrodružství najdeme i za humny. Vyrazíte...
Ohlédnutí za uplynulým rokem

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Vyhodnotili jsme uplynulý rok. V roce 2021 byla veškerá finanční podpora Fondu ve výši 446.476,-Kč směřována ve prospěch projektu OBCZ Prázdninové školy Lipnice. Díky této podpoře mohl proběhnout proces strategického plánování, transferu know-how ze zahraničí, mohl...
Ocenění činnosti Fondu

Ocenění činnosti Fondu

Valná hromada Prázdninové školy Lipnice, z.s. (Soustředění instruktorského sboru) udělila zakladatelům Fondu prestižní výroční cenu Bernard za ekonomický počin...
Formulace Memoranda Dobrodružství spojuje

Formulace Memoranda Dobrodružství spojuje

Diskuse širšího okruhu Patronů Fondu, oslovených pedagogů, filosofů a novinářů vyústila ve formulaci první verze memoranda „Dobrodružství spojuje“, čímž Fond poprvé vykročil za hranice PŠL. Diskuse se zúčastnili za NFDVvP Jiří Gregor, Aleš Pokorný, Miroslav Hanuš,...
Fundraisingová kampaň

Fundraisingová kampaň

Správní rada a Patroni Fondu se seznámili se schválenou strategií projektu OB CZ, vyjádřili k ní podporu a přislíbili zajistit další zdroje nezbytné pro zdárný rozjezd projektu. Za tím účelem již nastartovali fundraisingovou kampaň, v niž plánují v první řadě osobně...
Schválena finanční podpora ve výši 380.000 Kč

Schválena finanční podpora ve výši 380.000 Kč

Správní rada a Patroni fondu schválili na společném on-line zasedání následující finanční příspěvky projektu OBCZ PŠL.230.000 Kč na pokrytí startovacích nákladů projektu, zpracování business plánu a odměnu leadera projektu v roce 2021,Příslib až 70.000 Kč na...
Zápis fondu do Obchodního rejstříku

Zápis fondu do Obchodního rejstříku

Od první myšlenky o založení fondu do jeho vzniku (=zápisu do Obchodního rejstříku) uplynuly 4 měsíce a nyní můžeme hrdě oznámit, že fond splnil veškeré formální náležitosti a od 24.3.2021 existuje i...
Příslib podpory projektu OBCZ

Příslib podpory projektu OBCZ

Správní rada a Patroni fondu schválili na společném on-line zasedání následující finanční podpory projektu OBCZ PŠL. Příslib finančního daru ve výši 80.000 Kč na financování tvorby Strategie a business plánu projektu. Příslib podmíněného daru ve výši až 70.000 Kč k...