Vyberte stránku

Ochrana osobních údajů

1. Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě, identifikační číslo 10696806, zapsaný pod spisovou značkou N 1909 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 , jakožto správce osobních údajů tímto plní svou informační povinnost ve vztahu k Vám, návštěvníkům internetových stránek a všem osobám, které nás kontaktovali jinak, o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s jejich prohlížením.

Z tohoto prohlášení se dozvíte zejména:

   • jaké osobní údaje zpracováváme
   • jakým způsobem tyto údaje získáváme
   • jaké webové technologie může tato internetová stránka používat,
   • jakým způsobem a za jakými účely tyto údaje používáme a zpracováváme
   • komu a kam tyto údaje případně předáváme
   • jak tyto údaje chráníme
   • jaká práva v souvislosti se zpracováním máte.

2. Vaše osobní údaje sméíme zpracovávat jen z těchto zákonných důvodů:

   • Udělení vašeho souhlasu např. pro používání cookies nebo zasílání newsletteru
   • Nezbytnost pro uzavření a splnění smlouvy např. přihlásíte-li se na naší akci pro registraci a umožnění Vaší účasti.
   • nezbytnost pro účely našich oprávněných zájmů (pro ochranu našich práv a zájmů, pro zodpovědné řešení vůči nám uplatňovaných nároků, pro provádění statistik o využívání našich služeb

3. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu. Získáváme je při Vaší návštěvě našich webových stránek, z přihlášek na naše akce a nebo pokud jste nás kontaktovali emailem. Pokud se přihlásíte na některou z našich akcí, poskytujete nám v registračním formuláři údaje, které potřebujeme k tomu, abychom Vás na akci mohli registrovat a abyste se akce mohli zúčastnit. Jde o Vaše identifikační údaje (např. jméno), informace o Vaší profesi (např. společnost, ve které pracujete a Vaše pracovní pozice), i informace, které nám sdělíte v otevřených otázkách.

 

4. Na základě Vašeho souhlasu používáme cookies, které slouží k vytváření statistik, sledování a analýze chování uživatelů na webové stránce. Data nám pomáhají zajistit základní funkce, určit oblíbenost jednotlivých stránek funkcí a slouží jako podklad pro zlepšování webové stránky.

 • Jedná se v prvé řadě o základní/funkční cookies, které pomáhají zajistit bezpečný a rychlý chod webové stránky a zapamatovávání předvoleb uživatele během jednotlivých sezení.
 • Druhým typem jsou analytické cookies, které slouží k vytváření statistik, sledování a analýze chování uživatelů na webové stránce. Pomáhají nám zlepšovat webové stránky tím, že určují oblíbenost jednotlivých stránek. Tyto cookies jsou volitelné a předchozí souhlas s nimi lze kdykoliv odvolat.

Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

5. Správce nejmenoval pověřence ochrany osobních údajů.

 

6. Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo požadavek ohledně zpracování osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě <nadacni.fond@nfdvp.cz> . Najdete ho rovněž na našich webových stránkách www.nfdvp.cz.

V souvislosti s návštěvou našich internetových stránek dochází k následujícímu zpracování osobních údajů:

 

Zákonný důvod

účel

údaje

zdroj

Zpracovatelé údajů

Doba uložení

Oprávněný zájem

Odpověď na otázku v kontaktním formuláři nebo přihlášce na akci 

Osobní údaje návštěvníků a email

Kontaktní formulář

Správce webu, cloudové a mailingové služby

3 měsíce

Souhlas

Odpověď na otázku v kontaktním formuláři nebo přihlášce na akci

Osobní údaje návštěvníků a email

Kontaktní formulář

Správce webu, cloudové a mailingové služby

Po dobu trvání souhlasu

Oprávněný zájem

Běžná analýza návštěvnosti, prevence chyb serverů, útoků a podvodů

IP adresy a údaje o prohlížení webu

Pohyb uživatele na stránce

Webhostingové služby případně další analytické služby

6 měsíců

Souhlas

Analýza chování uživatelů na webových stránkách

Vytváření statistik

Cookies

Google Analytics

15 měsíců

 

7. Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.

 

8. Ke zpracování osobních údajů ve formě sledování návštěvnosti internetových stránek a poskytování odpovědí na otázky položené prostřednictvím kontaktního formuláře dochází z důvodu našeho oprávněného zájmu, a to za účelem rozvoje společensky užitečných činností Nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě.

 

9. Pokud k osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), uzavíráme s nimi smlouvy, na základě kterých jsou povinni zaručit standardy ochrany osobních údajů podle GDPR.

 

10. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy pouze po nezbytně nutně dlouhou dobu.

 

11. Můžete se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Rozsah práv bude záviset na konkrétním druhu zpracování. Můžete zejména požádat o výmaz údajů či opravu nepřesných údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů. Námi zpracovávané údaje je možné na základě žádosti přenést k jinému správci údajů.

Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě.

Nadační FOND DOBRODRUŽNÉ VÝCHOVY v přírodě

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

Světlana Vaštová
kancelář nadačního fondu

IČO: 10696806

Č. účtu: 6004937359/0800

Kontaktujte nás

7 + 14 =